Telefonisch
   spiritueel consult
     ca 30 min, € 30
,-

 
 
Boeken, columns, CD

 

Arjuna Coaching & Assessments

Heelheid en Helderheid bij stagnatie, dilemma’s of koersbepaling

Vertrouwen: een zaak van onderscheidingsvermogen, overgave en alertheid

Masculiene vorm van vertrouwen
Toen ik 15 jr geleden mijn eigen telecom bedrijf startte, was ik vol zelfvertrouwen. Mijn markt bestond uit de top-100 ICT-bedrijven en die waren bekend. Daar kon ik op af stappen. De man in mij wist daar wel raad mee. Die had een groot zelfvertrouwen, gebaseerd op mijn visie, vakkennis en daadkracht. Dit vertrouwen in eigen kunnen bleek de masculiene vorm van vertrouwen te zijn. 

Feminiene vorm van vertrouwen
Later organiseerde ik ook trainingen, waarbij iedereen zich in kon schrijven. Zolang ik met de marketingactie bezig was, was ik in mijn vertrouwen: ik was bezig. Maar zodra dat gebeurd was, ik niets meer kon doen en moest afwachten of en hoeveel mensen zich gingen inschrijven, begon ik onzekerheid te voelen. Daar bleek de feminiene vorm van vertrouwen een rol te spelen. Het vertrouwen dat het goed komt, dat je iets te bieden hebt, waardoor mensen op je af komen. En dat bleek ik niet te bezitten.
Na vier succesvolle jaren stortte de internetmarkt ineen en dat luidde tevens het begin van de aftakeling van mijn telecombedrijf in. Ik had de telecommarkt wel gezien en begon opnieuw, nu in de coachmarkt. Maar dat leidde niet tot hetzelfde succes als de jaren daarvoor in de ICT-markt. Mijn rijke tijd was voorbij en financieel werd het lastig.
In de jaren daarna mocht ik verder leren wat de feminiene vorm van vertrouwen was: vertrouwen dat er hulp is en dat het goed zou komen. Dat voelde zo in mijn buik, maar om daar op te vertrouwen bleek heel andere koek dan vertrouwen op je eigen kwaliteiten en daadkracht. Ik ervoer echter veel hulp, vaak uit onverwachte hoek. De man in mij had het er moeilijk mee: die wilde op eigen kracht succes en niet geholpen worden, dat was voor mietjes en bovendien volgens hem geen structurele oplossing voor mijn financiele probleem. Toch ben ik jarenlang op wonderbaarlijke wijze financieel geholpen, zodat zelfs de man in mij wel moest erkennen dat dit structureel was.

Derde vorm van vertrouwen: wat gebeuren moet, gebeurt
Deze feminiene en de masculiene vorm van vertrouwen in mij, gingen uit van een goede afloop. In de masculiene vorm door mijn eigen kunnen, in de feminiene vorm door hulp van buiten. Beide vormen staan nog los van de intentie, waarmee de acties ondernomen zijn en waren bij mij nog gericht op een goed resultaat. De laatste maanden ontdek ik een vorm van vertrouwen die deze beide vormen overstijgt. Vertrouwen dat wat er gebeurt, gebeuren moet. Dit is een groots concept met veel valkuilen. Voor mij betekent dat onder meer het loslaten van het resultaat van mijn acties. En dat heeft consequenties voor de intentie, voorafgaand aan het handelen. Dat blijkt een hele lastige en veel in te houden. 

De praktijk van een ondernemer m.b.t. vertrouwen
Ik onderneem nog steeds. Dat blijft. Maar met een andere visie en intentie. Ik wil niet meer ondernemen louter voor omzet, uit angst voor inkomen, of om de leegte te vermijden. Dat staat me teveel tegen, dat kan niet de bedoeling zijn van het universum. Ik weet niet hoe dit uitpakt, wat het resultaat hiervan is. Het voelt goed, maar of ‘t ook goed komt? Maar ik geloof en vertrouw dat ik geleid word, dat het leven wel aangeeft als er iets door mij gedaan mag worden. Pas dan kom ik in actie. Dat is wel even anders ondernemen dan ik gewend ben, waarbij ik links- of rechtsom altijd voor resultaat werkte. Ik kom daarom allerlei ego-stukken tegen. Het betekent dat ik me overgeef aan ‘t leven en tegelijkertijd vraagt het een grote mate van alertheid, van bewust aanwezig zijn. Want het is noch passief achteroverleunen, noch actief veel doen. In deze ruimte wordt mijn innerlijk kompas zichtbaarder: de impulsen van mijn hart en mijn vermogen om ego- van hartimpulsen te onderscheiden, zowel aan het begin als later in het proces van realisatie.

Deze attitude bij ondernemen voelt naakt. Van tijd tot tijd ervaar ik mijn grootsheid hierin. En de diepgang en voldoening door dienstbaar te zijn aan het leven zelf. Als ik naar de excessen van bankiers en managers van deze tijd kijk, dan denk ik dat er nog een grote markt ligt voor cursussen in dienstbaarheid aan het leven. De ondernemer in me ziet grote kansen. Daar heb ik alle vertrouwen in.

sept 2014