Telefonisch
. spiritueel consult
     ca 30 min, € 25
,-

 
 
Boeken, columns, CD

 

Arjuna Coaching & Assessments

Heelheid en Helderheid bij stagnatie, dilemma’s of koersbepaling

Lichtwerk
Sinds een paar jaar houd ik me bezig met Lichtwerk. Voor moeder aarde of gebieden als Midden-Oosten, Fukushima of de Ronde Venen. Ik ben verbonden met de Groupofforty  en organiseer 1x per maand (gratis) lichtwerk sessies bij mij thuis. Als je zin hebt om mee doen, ben je welkom! Daarnaast bied ik diensten aan om een huis, bedrijfsgebouw of een terrein in het licht te zetten. De prijs is een vrijwillige bijdrage plus reiskosten.

Wat is Lichtwerk?
Lichtwerk betekent letterlijk werken met het licht van je bewustzijn. Praktisch gezien kan Lichtwerk ‘t volgende betekenen:

a) Licht in je schaduw brengen
Dit betekent dat de delen van je die je niet fijn vindt (je schaduw of gewonde kindsdelen) te voelen, te omarmen en keer op keer los te laten.

b)  Licht brengen op plekken waar de energie zwaar is of natuur bedreigd wordt
Sommige huizen kunnen zwaar aanvoelen. In sommige streken hangt tweede wereldoorlog energie, waardoor het collectieve veld zwaar en donker is. Lichtwerk houdt dan in om door bewuste intentie de pijn of verstoring in het collectieve veld van bewustzijn te voelen door aandacht, stilte, medeleven en belangstelling, waarbij dit soms op persoonlijk vlak mee resoneert. Dit kan indien nodig ook op afstand. Ook kan lichtwerk gericht zijn op de natuur als deze uit balans is Dit kan curatief zijn bij natuurrampen als Fukushima of preventief om natuurrampen te voorkomen zoals aardbevingen, droogten, vulkaanuitbarstingen, orkanen, etc. (zie ook
www.groupofforty.com).

c)  Lichtkanaal te zijn voor de nieuwe aarde
Er komt veel licht en energie vanuit de kosmos naar ons toe, zoals zonne-energiestormen. Dit heeft een hoger bewustzijn nodig om goed door de Aarde opgenomen te kunnen worden. Om dit licht door bewuste verbinding via ons lichaam in de aarde te verankeren is ook een vorm van Lichtwerk. Een andere vorm is het faciliteren van Lichtverbindingen daar waar wenselijk zoals het creëren van lichtsteden of je te verbinden met het werk van andere lichtwerkgroepen.

d)  Je Licht tonen
Je Licht tonen houdt in dat je je grootsheid durft te leven en uit de beperkingen van je ego stapt. Dit kan soms inhouden dat je je visie uitdraagt zoals het nieuwe paradigma dat leven in liefde, vrede en overvloed voor iedereen mogelijk is. Of gaat staan voor (je bijdrage aan) Lichtwerk.

 

http://www.bartvanbaarsen.nl/wp-content/uploads/museumplein-3-300x199.jpg

Lichtwerk op Museumplein voor Syrie